การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ  2566

ปีงบประมาณ  2565

O36 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2565 24ก.ย.65.pdf
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แก้ไข.pdf
036 การประเมินความเสี่ยง.pdf