การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-25ก.ย.65 (2).pdf

ปีงบประมาณ 2564

037 ประกาศโรงเรียนวัดคีม เรื่องมาตรการป้อง โรงเรียนวัดคีม.pdf
037 ประกาศโรงเรียนวัดคีม มาตรการป้องกัน.pdf