แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

o39แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ ว.pdf

ปีงบประมาณ 2564

o39แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ ว.pdf

ปีงบประมาณ 2563

แผนป้องกันปราบปรามทุจริต.pdf