รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

o41 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ.pdf

ปีงบประมาณ 2563

o41 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ.pdf

ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบ.pdf