คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2565.pdf
คู่มือบริหารงประมาณรร.วัดคีม 65.pdf
คู่มือ ด้านบริหารบุคคล.pdf
คู่มือการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โร.pdf