แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2564

021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้งบประมาณที่จัดสรร โครงการ.pdf