ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศโรงเรียนวัดคีม1.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดคีม2.pdf