ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

022ประกาศโรงเรียนวัดคีม 12092565.pdf

ปีงบประมาณ 2564

022ประกาศโรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศโรงเรียนวัดคีม1.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดคีม2.pdf