ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

022ประกาศโรงเรียนวัดคีม 12092565.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

022ประกาศโรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนวัดคีม1.pdf
ประกาศโรงเรียนวัดคีม2.pdf