ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดคีม

15 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

22 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566