นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ  2566

ปีงบประมาณ 2565

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 30082565.pdf

ปีงบประมาณ 2564

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดคีม.pdf

ปีงบประมาณ 2563

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf