ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ  2566

ปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนวัดคีมไม่มีเรื่องร้องเรียน

031บันทึกไม่มีเรื่องเรียน.pdf

ปีงบประมาณ 2564   โรงเรียนวัดคีมไม่มีเรื่องร้องเรียน

031บันทึกข้อความการร้องเรียน.pdf