ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวัดคีมไม่มีเรื่องร้องเรียน

031บันทึกไม่มีเรื่องเรียน.pdf

ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดคีมไม่มีเรื่องร้องเรียน

031บันทึกข้อความการร้องเรียน.pdf