ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จิตอาสาทำความดี

กิจกรรม "โคก หนอง นา

จิตอาสาทำความสะอาด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง โดยมีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการ "วัด ประชารัฐ สร้างสุข" พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดคีมราษฎร์ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม ให้การต้อนรับจิตอาสา 904 3 นาย ได้แก่ 1. พันตำรวจโทหญิงดวงตา ใหญ่กว่าวงษ์ 2.นายหมู่ใหญ่ณฐวัฒน์ คุ้มกัน และ3.นายสาฑิต แก้วบัว ในโอกาสเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา ที่โรงเรียนวัดคีม โดยให้คำแนะนำในการวางผังเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการทำโคก หนอง นา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและโรงเรียนต่อไป

รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 67 ปี ณ ศาลารัชมังคลาภิเษก วัดแจ้งพรหมนคร

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 มี 5 ต้อง สู่การปฏิบัติ

ลดการใช้ไฟฟ้า

โรงเรียนวิถีพุทธ

หนังสั้นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพยนตร์สั้น

สร้างจิตสำนึกการผลิตและการบริโภค

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดคีม.mp4

เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้วยแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวัดคีม

การดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนวัดคีม สพป.สิงห์บุรี