รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563.pdf
SAR โรงเรียนวัดคีม ปี 2562.pdf