รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

o40รายงานผลการดำเนินงานตามปฎิบัติการป้องก.pdf

ปีงบประมาณ 2564

o40รายงานผลการดำเนินงานตามปฎิบัติการป้องก.pdf

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกั.pdf