สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

023สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบปร.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด 2.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด.pdf