ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ปีงบประมาณ  2566

ปีงบประมาณ 2565

No Gife Policy.pdf
No gife Policy (ไทย).pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ภาษาไทย).pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ภาษาอังกฤษ).pdf
ไม่รับของขวัญ.pdf

ปีงบประมาณ 2564

เจตจำนงผู้บริหาร.pdf

ปีงบประมาณ 2563

Announcing Wat Keem school 1 22082563.pdf
ประกาศเจตนรมย์ผู้บริหารโรงเรียนวัดคีม.pdf