รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลของปีงบประมาณ 2565

รายงานผลของปีงบประมาณ 2564

024 โรงเรียนวัดคีม.pdf

รายงานผลของปีงบประมาณ 2563

024รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

รายงานผลของปีงบประมาณ 2562

จัดซื้อ.pdf
จัดจ้าง.pdf