พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.-ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-2540.pdf